Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

CON ĐƯỜNGTÌM EM


PHÁ VỠ CHIỀU KÍCH THỜI GIAN
VƯỢT QUA CHIỀU KÍCH KHÔNG GIAN
ANH KHÁT KHAO TÌM EM
                                CÁI NỬA CỦA MÌNH !
ĐI NGƯỢC ĐƯỜNG THỰC TẠI
                                  MỚI TRỞ LẠI LÀ MÌNH
PHẢI NGƯỢC VỚI THỰC TẠI TÌM  ĐƯỢC  EM
EM LÀ CON CHIM XANH
EM LÀ CỦA TRỜI XANH
EM THUỘC VỀ RỪNG XANH
EM LÀ TÂM HỒN XANH TRONG
EM LÀ HIỆN THÂN HOÀ BÌNH , HẠNH PHÚC
EM LÀ TẤT CẢ TRONG ANH
THỰC TẠI ĐÃ ĐÁNH MẤT MÀU XANH
LÀM SAO ANH  TÌM ĐƯỢC EM TRONG THƯC TẠI
ĐI NGƯỢC ĐƯỜNG THỰC TẠI


MONG TÌM LẠI ĐƯỢC TÌNH YÊU XANH


ANH CHỈ CÒN THẤY ĐÂU ĐÂU CŨNG RÁC
RÁC THA HOÁ TỪNG NHÀ ,
RÁC LÀM TỐI ĐEN ĐƯỜNG ĐỜI .
VÀ RÁC ĐANG RỮA RA TRONG TÂM HỒN NGƯỜI .
ANH AO ƯỚC CÁI THỜI KHÔNG RÁC
NGƯỢC ĐƯỜNG THỰC TẠI
                                CHO ANH ĐƯỢC TRỞ LẠI BẦU TRỜI XANH THẮM
ANH MỚI  TÌM ĐƯỢC EM
CON CHIM XANH CỦA ANH ...!

Không có nhận xét nào :