Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

MÌNH


Ừ gần đấy
 Ừ xa đây
bờ vai gầy, 
nụ cười gầy.
nghĩa tình
non xanh lá mạ.

là em bé 
là trẻ nhỏ 
buộc gió
kết mây
gom sương khuya
nhặt mưa ngày
về thơ ngây
Yên ả.

nắng rớt sợi tơ
lặng chiều rơi khẽ
 gió lẻ
run khuya.

thoáng nét hồng hoang.
dan tay vớt mây ngàn
tan trăng cuối nẻo.

 Ngân Hà xéo
lạc sao Hôm

Trời riết vòng ôm
Âm Dương 
Thiền  định! Không có nhận xét nào :