Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

QUYẾT KHÔNG LUNG LẠC


Khơi xa dậy sóng mấy tuần nay
Thấp thỏm đêm thâu, bức bối ngày
Biển thắm sói lang ào chiếm đảo
Đất bằng cầy cáo loạn rung cây
Miệng ngoài thơn thớt chung trời đất
Dạ tối ngấm ngầm đoạt gió mây
Mộng ước xâm lăng ngàn kiếp ấy
Quyết không lung lạc nước non này

1 nhận xét :

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Mộng ước xâm lăng ngàn kiếp ấy
Quyết không lung lạc nước non này