Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

VU LAN: BẾN NƯỚC QUÊ

HÔM QUA RỦ BẠN BÈ VỀ QUÊ MÌNH (THÔN VÂN - NAM ĐỊNH) . 
Nhớ bao người đã xa đi...buồn quá!


;

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

KHOẢNH KHẮC -

 


KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG... 
EM VÀ ANH
VĨNH VIỄN TAN VÀO SÂU THẢM
CHỐN HƯ KHÔNG
 THẦM LẶNG
MÒN MỎI DÕI TÌM NHAU...

NGƯỜI YÊU ƠI. 
ANH VỀ NƠI ĐÂU?
NGƠ NGÁC EM...
 CUỐI TRỜI ẢO VỌNG.
SỢI TƠ  RỚT MỎNG
KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG...
XA XĂM.;

HẾT TRÒ RỒI ?!

Hết trò rồi? Hết trò rồi!
Non non, nước nước, giời giời, mây mây...
Xoáy tròn quay tít mù... quay.
 Đảo đồng đảo địa cả ngày lẫn đêm.
;