Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Chuyện của bạn

Hat Cat tôi có một người bạn là " trí thức toàn tòng'' ... chị là một người thông minh, vui tươi, sống biết điều và vị tha...