Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

VU VƠ NGÀY RÉT... 


Cõi tạm ngày ngắn chả tày gang
Hai đứa minh chắp vào không đầy nửa.

Đống củi cuối
Cành sau cùng cháy dở.

Đông ùa về
Thu khép cửa heo may

Hoang vu giời heo hắt lá vàng bay.

HatCat
2011 
;

Vui : LẠM BÀN về KHÁI NIỆM & TƯ DUY


Kết quả hình ảnh cho bàn luận
;

CHIỀU NAY RÉTHình ảnh có liên quan
;

VUA, CHÚA...nào...!

Kết quả hình ảnh cho họ bầu cử


( nghe tin họ bầu tổng thống! )

Vua thua chúa thắng. Thế thôi
Với muôn dân: chỉ cần đời ấm no
Bỗng dưng lòng cộm nỗi lo
Hình như sắp có loạn to.
Lạy trời!

Thôi! Nhắm mắt bịt tai thôi...!..

Hat Cat Diệu Sinh
09/11/2016
;

CHÀO ĐÔNG;

NGẪM;

KHUYÊN

Kết quả hình ảnh cho ba con khỉ che mắt che tai che miệng
;

HOA XANH

Trái xanh là chưa chín
Hoa xanh đã nở rồi
Cũng là xanh cả đấy
Mà nghe như ngược đời..,

Hat Cat 12,11,2016
;

THUYỀN BÁT NHÃ TA ĐI


Tranh Đặng Hải

;

HÃY CHỌN..

.
;