Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Một lời nhắn

  Một  blogger còm vào trang blog của tôi  một lời nhắn gửi  thế này :http://thuy-nguyet.blogspot.com/2010/11/i-know-why-caged-bird-sings.html
Cô trả lời bạn họ BÙI này hộ cháu với !


Thế là Lão bà bà làn mò mãi để lập một blog mới chỉ để gửi một câu nhắn , bởiblogger Tiến sĩ này hiện khoong còn phương tiện nhắn gửi. 
mò mẫm mãi , rồi cũng được. Nhưng biết viết gì ? thì còn  lương tâm còn tùy mạng  mỡ nữa

Không có nhận xét nào :