Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

ảnh nổi bật
 
 
 
Nhà cửa nát tan còn gì đâu
Bùn ngập cánh đồng, ngập ngõ sâu
Nhìn về khúc ruột miền Trung ấy. 
Chỉ thấy hoang tàn , thấy thương đau .
 
Mấy mươi ngàn tỷ vung tung toé
Đổi lấy xa hoa ... những trận cười .
Thắt ruột buộc gan bao thế hệ
Cũng đành ngửa mặt:'' Hỡi trời ơi"...
 
 Vui thế mà vui?!
                            Thế cũng vui?!
Nhiễu điều phủ lấy... túi quan thôi.
Giá gương trơ đó.
                          Trời có mắt.
Có cây tầm sét ... đợi các ngươi!
 
 
 
 
 
 
Ảnh và tin của Vn Express
 
 
 

Không có nhận xét nào :