Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Em đến từ phương trời nào?

TRỜI MỞ BỐN PHƯƠNG
ÐẤT KHAI TÁM HƯỚNG
EM LÀ TUYẾT BĂNG PHƯƠNG BẮC?
EM LÀ HUYỀN ẢO PHƯƠNG ĐÔNG
LÀ PHƯƠNG TÂY HAY LÀ PHƯƠNG NAM?
MỘT KHỐI BĂNG -
MỘT DÒNG THÁC LỬA ?
-  PHƯƠNG NÀO NHỈ
ÀO VỀ.
EM...
LÀ ĐÊM  ĐEN?
LÀ  NẮNG SỚM?
LÀ VẦNG MÂY ẨN HIỆN?
LÀ BÃO GIÔNG?
LÀ CHỚP ĐIỆN?
EM?!
EM 
 làn khói  lam
mong manh
 ráng chiều rực đỏ
 hạt sương nhỏ  
lonh lanh
 nắng ban mai
Chỉ thế thôi
Em
 chỉ là em khi bên Người
hiện hữu một tình yêu bất tử

Không có nhận xét nào :