Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Lục bát CHIỀU MƯA

 

Đáy giời lắc rắc mưa cơn
 Méo tròn vo giọt hoàng hôn tím bầm

Hư Vô bong bóng phập phồng
Thuyền Vô Trạo, bến Sắc -  Không ken dầy.


 ...Với hạt mưa rớt nhành cây
ráng chiều ngoắc vòng tay ơ hờ.
Nhặt ban mai mịn nhung tơ
Vin hừng đông nắng lơ thơ úa vàng.

Gom dang dở, gói lỡ làng
Ném vèo  dòng nước
nhao sang mé bờ.


 BAT NHA BA LA MÂT TÂM KÌNH
Bản Hán văn:

batnhatamkinh-han.gif (28614 bytes)


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:


Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

************

LỤC BÁT CHƠI
Đói lòng LỤC BÁT lục nồi
Không còn gì nữa,  lão ngồi thở ra.
Bao năm heo hắt thân già
Lương hưu chỉ đến hôm qua là ... phèo!
Hôm nay gạo vét bữa chiều
Vợ nằm một góc mốc meo xó nhà.
Đi vào, lão lại đi ra...
Chả nhẽ sang nhà hàng xóm LỤC XOONG?!
 

17 nhận xét :

NGÔ HÀ BĂNG nói...

Kìa Thu ai gọi đến chưa?
Để nồng oi bức Hạ mùa mưa rơi
Hạt mưa ướt cả thơ rồi
Câu vần câu nghĩa quyện vôi têm trầu

Nhìn mưa hồn chạy qua cầu
Tắm mưa nghe mát tận bầu môi ngoan
Cơn mưa về xẻ dọc ngang
Vô tình thấy nỗi bàng hoàng Hạ di...

Lưu Hồng Đoan nói...

Đọc thơ Lục bát của Cát dí dỏm quá,chúc em vui cuối tuần

Lý Viễn Giao nói...

Rất vui vì thấy em trở lại cùng thơ , cùng bè bạn . Như vậy là em đã học được chữ XẢ và gột đi chữ CHẤP rồi đó . Chúc em mau bình tâm !

Khuc Thuy Du nói...

Ném đi cái gói lỡ làng
Quên đi chén đắng phủ phàng người ơi
Chấp tay cầu nguyện Phật , Trời
Cho con được sống một đời an nhiên.
Em thăm chị . Thấy thơ mới . em mừng lắm . Mong chị yên nguôi và an lành. Thương mến.

Hà Vân nói...

Lục bát là lục bát ơi
Sác Không Hỉ Xả - vận đời vào thơ
Rằng bây giờ cũng bao giờ<
Một cõi tạm, một giấc mơ thôi mà
Lục bát là lục bát à
Mình ta lại với bóng ta - tâm tình

Thanh Bình_CZ nói...

"Hư Vô bong bóng phập phồng
Thuyền Vô Trạo, bến Sắc - Không ken dầy."
................................................................................

Biết rằng "ngũ uẩn giai không"
Sao câu lục bát còn mênh mông lòng.
Người từ bến Sắc cứ trông.
Chút giai ngẫu ấy về bên KHÔNG rồi.
Mưa chơi vơi, gió chơi vơi.
Nhân duyên thập nhị bên đời vẫn gieo.
........................................................
Thuyền Bát Nhã đã trôi theo.
Xe Tam Thừa đã chở vèo bóng mây." Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha"

Em sang thăm chị! Nghe Bát Nhã cùng chị !
" Sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị"
( Em cũng may mắn được Thầy giảng cho khá kĩ về Tâm Kinh Bát Nhã chị ạ! )


Thanh Bình_CZ nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em sang thăm chị và đọc thơ...

HẠT CAT nói...

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ tát thể nhập Bát nhã ba la mật đa, liền soi thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Này Xá Lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi tử, tướng Không của mọi pháp không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong Không không có sắc; không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không già chết, cũng không có cái hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì vốn không có chỗ chứng đắc. Bồ tát y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không ngăn ngại. Vì tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật ba đời đều y theo Bát nhã ba la mật đa được đạo quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bát nhã ba la mật đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng, nên diệt trừ tất cả khổ, chân thật không hư. Liền nói bài chú ấy rằng: “Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā” (3 lần)

hoangxuanhoa nói...

Chiều mưa ngồi Lục Bát buồn
Con thuyền Bát Nhã chở hồn qua sông
Người đi về phía mênh mông
Còn ta ở lại chong chong nỗi mình

BẠCH DƯƠNG nói...

Cát đi đâu đấy Cát ơi
Trời mưa to thía sao ko che dù lên
Ốm thì sao hở Cát miềng ?
Cuối tuần vui khỏe, bình an Cát hầy (~_~)

[img] http://www.phatgiaodaichung.com/Pics/Gif_rain001d.gif[/img]

NHAMY nói...

em gái sang thăm chị và chúc an lành chị nhé

Namcua nói...

Chúc chị cuối tuần an lành.

Cao Linh Tử nói...

Tụng xong thời Bát Nhã bà chị thấy nhẹ nhõm hơn chưa?

Ho Xuan nói...

Chị ơi đọc Kinh Phật, Lục bát chiều mưa của chị và mong chị khỏe mạnh, vui vẻ trở lại như ngày em gặp chị ở Hà Nội, thương chị nhiều.

hoahonggai nói...

Em sang thăm chị. Mong chị mạnh khoẻ, vui cùng con cháu!

thị Lan Đỗ nói...

Chị xin bản dịch Tâm kinh của em về đọc để hiểu lời kinh.
mong em an vui.