Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

XA


( gửi LXL)

Gió về nơi ấy thật xa
Hà Thành xưa cũ còn ta một mình
Ngậm ngùi tình

 Lặng lẽ tình
Hồ Tây dáng liễu ngả kênh mặt hồ

Mây về nơi ấy thật xa
Để canh khuya l
ửa nến nhoà nhạt đêm

Vòng tay ấm
Vòng tay êm
Mịt mù tăm cá bóng chim xứ người.

Trăng về nơi ấy xa vời
Sông Ngân đẫm ướt sao rơi t
àn mùa.

Hạt sương thiếu, giọt mưa thừa
Kh
ép hư vô lánh bán mua kiếp đời.

Cánh bu
ồm cô lẻ mù khơi
Chân mây
 cuối bể
 góc trời
 một 
 Ai...
Không có nhận xét nào :