Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

NGHĨ VẨN VƠ

NGHĨ VẨN VƠ

Đã lâu rồi chả tự nhớ mình
Níu thinh không niệm lời giải thoát
 ráng hồng rẻ quạt
 xua chiêu oi nồng
 binh minh lửa hồng
sưởi ban mai giá buốt
...

Tứ đại quy về một
Ta một mình về nhất nguyên vô vi.ư


Cánh bướm Trang Chu
Giấc Nam Kha bơ bải
Phi thường ĐẠO hỗn mang /
Vô thường dàn trải
Trăng đáy nước / nhất không Vô vi.

Buông cuộc méo tròn tham - sân - si
Buông đã qua, buông chưa tới
An bình hiện tại

Xin đừng mong luân hồi, đừng mộng tái sinh!

Đến một mình
Đi một mình
Từ lòng mẹ
trỏ về lòng đất.
...

Luẩn quẩn mất còn - còn mất.
Chả gì hơn an bình hiện tại
Thoáng sat -na!

Không có nhận xét nào :