Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

SỚM MƯA ĐÔNG

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và nước

SỚM MƯA ĐÔNG
Sẻn so giọt lạnh dỗi hờn
Sớm đông mưa 
buốt
thấu cơn bấc lùa.

Bing boong
vóng vót
chuông chùa
Gieo 
băng giá 
tái tê mùa.
Đông ơi!

Hat Cat 15/12/2017

Không có nhận xét nào :