Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

13-- GỬI ...
Gửi về ai chốn xa xôi
Nửa thương nhớ, nửa bồi hồi bâng khuâng.
Gửi về ai nửa vầng trăng
Nửa làn mưa bụi , nửa vầng tà dương.
Gửi về ai nửa chặng đường
Chỉ xin giữ lại gió sương một đời.

Không có nhận xét nào :