Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

THƠ TÌNH VIẾT GIỮA BÃO GIÔNG

( Lời cáo lỗi : Suốt mật thời gian chạy “ sô” giữa các nơi có người bệnh... khi có mạng thì không đủ sức post bài. Các bạn thứ lỗi ) 
Giờ điwx rồi, Cat lại về 

THƠ  TÌNH VIẾT GIỮA BÃO GIÔNG

Thơ tình viết giữa bão giông
Gửi giằng giật những thẳng cong, vơi đầy
Đất đêm trộn lẫn trời ngày
Ngắn dài kiếp kiến, mỏng dầy phận ong.

Thơ tình viết giữa bão giông
Gom cuồng phong cuộn vòng vòng cõi mơ

... Đã bao giờ, có bao giờ? 
Ai vùi sấm chớp vào thơ gửi tình
Ai neo  nước cả, sóng duềnh
Cho thẳm sâu phút yên bình trả vay.
Cho vàng trăng tựa gối mây
Cho tàn đông chút cuối mày, đầu môi?
...
Dịu xuân, nồng hạ.
Rồi thôi!
Tình bão giông
 trả 
cho đời bão giông.

Không có nhận xét nào :