Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

THU

THU VU VƠ

 Rớt giọt thu vô thanh
 trên vu vơ tâm tưởng
lặng lẽ khắc hình anh
vào ngọn nguồn gió chướng

Thu hỏi em đi đâu?
Em về miền vô định
mang theo mối tình đầu
đến thẳm sâu định mệnh.

Thu em về chơi vơi
 xạc xào vàng thảm lá
Thu anh về cuối trời
đượm hương tinh thắp lửa.

Tình ngàn trùng đôi ta
lối khuya - trăng bóng lẻ
vương sương hạt nhạt nhòa
bờ cỏ - sao mặt lá 

Thu côi cút heo may
Se se chiều đôi ngả.

Mai ai về xứ lạ
Đừng quên bóng sầu thu!

Không có nhận xét nào :