Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2014

DO DỰ


Thich ngang thẳng, ưa sổ ngay
Bỗng dưng do dự thế này. 
Tôi ơi! 
Ông Trời sao khéo trêu ngươi
Nước sông nửa ngược, nửa xuôi. 
Bực mình!..
;

Thứ Tư, ngày 10 tháng 9 năm 2014

CHÙM THƠ ĐÊM KHÔNG NGỦ


VU VƠ ƠI!
Vu vơ này của ai đây?
Nợ đời hay sự trả vay kiếp nào?!
Ếch đêm kêu toác bờ ao
Ù tai cua cá rúc vào bùn sâu.
Giông  mưa quần nát rau mầu
Khi sầm sập, lúc nhặt mau ... bởi trời.
Chơi vơi... Chín kiếp chơi vơi
Hoài hơi dõi cánh chim trời vút bay.

Vu vơ

Mùa vụ
lạc ngày
Tội thân khoai sượng sọt dầy hẩm ôi!
 

KHÔNG NGỦ

Không ngủ vì sao ai biết được 
Chắc là giong bão hệt hôm trước 
Gáy vai nhức mỏi giống như dần
Chân cẳng quắp co dường phát cước
Trợn ngược tròn vo mắt đục lờ
Ngả nghiêng vẹo vọ thân trầy xước
Bực mình đứng cửa ngó ông trăng 
Buồn chán bò xoài ực bát nước.


PHÂN VÂN
 nên hay lại chả nên?!
Thà rằng không.
Chắc là yên phận mình
Chẳng bèo bọt vẫn lênh đênh
Thuyền ngang ván dọc bập bềnh mà chi! 
Chút xót thương nhạt mặn gì?...
Đã than;
than đá than chì đều đen!
******************


Họa vần:

MẤT NGỦ
Đêm qua giấc ngủ tìm không được !
Lắng tiếng hừng đông qua ngõ trước
Kĩu kịch gánh hàng đến chợ quê
Rì rào tiếng gió lùa manh cước
Nhóm lò bó gối bẻ cành tre
Nhức khớp nghe lời đun cỏ xước
Mê mãi nhẩm thơ bà lão xa
Xì xèo bốc khói nồi khô nước !


Cao Linh Tử
11/9/2014


;

Thứ Ba, ngày 09 tháng 9 năm 2014

TRUNG THU MUỘN -Van phòng chị KIM OANH VƯƠNG 9/9/2014


Trái sang phải
Phan Hồ _ Lê Kim Thoa _ A Hải Xuân  _ Chị Vương Kim Oanh_ Lê Ngọc Bình _Thanh Hằng Trà Sen

Trái sang phải:
Phan Hồ_Lê Kim Thoa _ Hat Cat Diêu Sinh _  Anh Hải Xuân _ Lê Ngọc Bình _ Thanh Hằng Trà sen ( vọ LNB )
Hình ảnh;