Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

20/10 NHỚ MẸ


Mẹ à... thu đến lại đi
Mẹ một mình nhẹ
 bước về  Thinh không
Vô thường sau trước mông lung
Biết đâu gió ngược mà mong tìm nguồn?!
Trắng ban mai, bạc chiều hôm
Hồng Hà
 s
ông nươc sóng cồn nhấp nhô
Bồng Lai cánh hạc xa mờ
Chốn trần gian - cõi Hư vô thật gần.

Cầu vồng in dáng phong vân
mỉm cười mẹ... 
Những dấu chân đi về!...


Mẹ ở nới Thiên Đàng...


;