Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

VU VƠ THU

VU VƠ THU 

Ta mượn trăng về treo gác thu
Gác thu mơ màng
Hồn thu ánh.

Ta mượn heo may gió lạnh
hững hờ
đỏng đảnh 
Thu 
Nghiêng chao.

Ta mượn mưa về tắm thu trăng đào
Mưa như thạch 
Hằng Nga run lạnh
trong veo
 mướt rêu
bộn bề thu xiêm áo.

 Chợt 
Tình trăng dòn pháo.
Rộn thu .


Không có nhận xét nào :