Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

LẶNG LỄ THU ĐI

LẶNG LẼ THU ĐI

Rồi mai thu lặng lẽ đi
Chiều vàng võ...
Liệu còn gì trong nhau? 
Nghĩa tình dầy mỏng nông sâu
Cớ sao vò đến nát nhàu mới cam? 

Rồi mai thu cũng úa tàn
Nụ heo may rớt toạc bàn tay đau
Lần hồi gom chút xưa sau.
Nào ngờ sóng cả, nhịp cầu chia hai.

Thu mưa trộn lẫn sương mai
Trong veo dòng lệ... Ngắn dài sợi mây
Bờ môi chợt đắng chợt cay
Chớp mi từ tạ mỏng dầy sắc thu.

Nghẹn ngào lòng bặt lời ru...

Không có nhận xét nào :