Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

LẼ THƯỜNG TÌNH
CŨNG ĐÀNH

Cũng đành mang tiếng với ai
Tôi ban mai trọn ban mai sân thiền
Tâm vô thường - dạ bình yên
Lòng buông bỏ hết muộn phiền sắc không.
Thảnh thơi dưa muối - nâu sồng
An vui nơi chốn mông lung riêng mình.


LẼ THƯỜNG TÌNH


đói ăn, mẻ chết 
không mưa, nước kiệt.
Tội nghiệp la lét tình đầu mày 
Thương hại cuối mi duyên nem nép.

đời tôm tép
phận ốc sên 
Vài lời ngọt nhạt
Sao thành nợ duyên?!

Thôi đừng huyên thuyên
Ta nhủ ta 
về 
cời than xó bếp.

Không có nhận xét nào :