Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

HÌNH NHƯHình như ...
thơ chán tôi rồi
Buồn vui quanh quéo - buồn vui riêng mình
Tôi gửi hồn chốn an bình
Leo heo vốc gió
Lềnh bềnh túm mây.

Tỉnh say tôi mãi loay hoay
Trò chơi con chữ vơi đầy nhạt tênh
Cầu dài ván ải bấp bênh
Lò dò chân bấm, cập kềnh tay run.

Hình như... 
tôi chán tôi luôn
Ước ao làm cánh chuồn chuồn báo mưa
Bao nhiêu thiếu 
Bấy nhiêu thừa
Cạn đời 
mình vẫn còn chưa là mình!2 nhận xét :

vu song thu nói...


Bao nhiêu thiếu
Bấy nhiêu thừa
Cạn đời
mình vẫn còn chưa là mình!

...........

Đọc thơ lại thấy giật mình
Giận sao gió thổi mưa chênh đất trời!

vu song thu nói...

Bao nhiêu thiếu
Bấy nhiêu thừa
Cạn đời
mình vẫn còn chưa là mình!

...........

Đọc thơ lại thấy giật mình
Giận sao gió thổi mưa chênh đất trời!

21:19 Ngày 08 tháng 09 năm 2015 Xóa