Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

MƯA KHÔNG GIÓ

Đêm qua... MƯA KHÔNG GIÓ cho đến tận sáng
Cat thấy thời tiết quá lạ. nên lo...HIHI

alt


Mưa không gió!
Mưa đêm không gió!
Ào ào rơi bên cửa trống không
Rạch giời sấm chớp ì ùng
Tịnh không ngọn gió.
Tịnh không gió lùa.

Dòng nước mưa nhặt thưa ràn rạt
Trời nồng oi thoáng chút nguôi ngoaiMột mình đứng ngắm mưa rơi
Bỗng thương ngọn gió không nơi cơ cầu

Mưa không gió: nhìn nhau mà sợ.Tiết giời này lành dữ khó lường!
Xót xa đất mẹ yêu thương
Bao giờ mới hết gió sương đọa đày…?

Hết rét hại chết cây chết cối
Trâu bò chôn, cá nổi đầy ao…
Rồi mưa trút, rồi bão gào
Hè chưa về đã gió Lào khô hanh!

Nghĩ thương trái đất lành tội nghiệp
Nứt dọc ngang… như rết như giun
Sóng thần…đông đất luôn luôn
Một mai… cây cỏ liệu còn tốt tươi!

Đêm không ngủ nghĩ xuôi , nghĩ ngược
Kiếp con người nào được bao lăm
Kẻ không tấm áo manh quần
Kẻ thì vàng bạc lót hầm, làm hang!

Cũng chẳng kể đa đoan lắm nhẽ
Cũng chẳng rành sông bể vào ra
Ngồi buồn... lo buổi can qua
Phận mình vậy, cháu con ra thế nào?!

Mưa không gió,
Mưa sao không gió?!
Đám mây nào khóc nhỏ nước mưa?
Đám mây nào cản gió lùa
Hay vì buồn… gió vẩn vơ không về?!

Không có nhận xét nào :