Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

RỖNG KHÔNG

(Tranh chữ cụ Đồ Bùi Hạnh Cẩn)

Không còn nghĩ ngợi trong đầu
Không còn trăn trở nông sâu nỗi niềm
Không cầu bạc, chẳng thiết tiền
Không tin muôn kiếp nghiệp duyên luân hồi
Không vương xưa cũ xa xôi
Không màng mai mốt rối bời gió mây

Không tỉnh, cũng chẳng hẳn say
R
ỗng không suốt cả tháng ngày vẩn vơ!Posted Image

Không có nhận xét nào :