Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

MẸ ( họa thơ CAO SƯ PHỤ )


Một xề lá chuối một buồng cau
Mái tóc sương pha áo bạc màu
Giấc lỡ canh gà đi chợ sớm
Đường xa nắng lửa bước chân mau
Văn chương mặt chữ vần chưa rõ
Đạo lý nhơn luân đức đã giàu
Phụng sự gia đường thuần chất phát
Trần lao lập vị mẹ trên cao.
CAO LINH TỬ


Bóng mẹ  còn vương bên dãy cau
Còn lưu giầu biếc lá xanh màu
Hương nhu thơm tóc khi mưa vội
Mùi sả vướng khăn lúc gió mau
Vắng bóng hai thân không ngại khổ
Chăm lo em út chả mong  giàu
Truyện Kiều ngàn chữ lầu sau trước
Kính trên nhường dưới hiếu nghĩa sâu 

HAT CÁTKhông có nhận xét nào :