Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

LÂU RỒI

LÂU RỒI

Lâu rồi.
Lâu lắm người ơi! 
Quên tình. 
Rồi đến cả người cũng quên
Ráo lời thề. Cạn câu nguyền.
Thu tàn cúc rủ rê sen cùng tàn.

Mong manh đông
nắng màu lam
Dứt tình. Dứt nỗi hợp tan chùng chình.

Chạnh lòng: họ chắc quên mình
Thật lòng: tôi cũng quên tình từ lâu.

 Chợt luồng bấc buốt canh thâu.
Cong queo vướng cuộng lá nhầu mép sân.

...


Hat Cat Dieu Sinh 04/01/2017

Không có nhận xét nào :