Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

gửi

Gửi về ai chốn xa xôi
Nửa  thương nhớ, nửa  bồi hồi bâng khuâng.
Gửi về  ai nửa vầng trăng
Nửa làn mưa bụi , nửa vầng tà dương.
Gửi về ai  nửa chặng đường
Chỉ xin giữ lại gió sương một  đời.

Không có nhận xét nào :