Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

MA TRẬN ( vui với toán học )

A={\begin{bmatrix}a_{{11}}&a_{{12}}&a_{{13}}\\a_{{21}}&a_{{22}}&a_{{23}}\\a_{{31}}&a_{{32}}&a_{{33}}\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}2&3&2\\3&1&4\\2&4&2\end{bmatrix}}


Ma trận này tôi lập cho em
Có x số hạng
Với x cộng một đáp án
nghiệm sai chín ngàn
và ba vạn nghiệm âm!

Ma trận này đồ thị hình sin
tích của m bằng a trừ một
Tag là hoành, trục tung đối cos

Ma trận tình _ không quy luật biến thiên...

Tôi bám mép Đông quấn gió bấc quanh mình
gieo hạt Xuân chờ mưa về nứt vỏ
chờ mộng xanh cựa mình bật rễ
cho mầm tình đội đất chui lên.

Tôi lập ma trận vuông
tổng là hằng bằng không bất biến.
Tôi đổi ma trận hình chữ nhật
số ảo mù mờ.

Ma trận ú tim
Ma trận nghịch đùa.
Dọc ngang chuỗi 

xiên nghiêng giấy trắng.


Ảnh tôi thích

3 nhận xét :

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ha ha ha Lão Bà Bà
Vẫn còn tỉnh lắm! Giải ma trận tình...

thanhthuoczvolen nói...

Ma trận lắm nghiệm, lắm hình
Như Ma trận tình lắm bẫy giăng ra
Tuổi này rồi, lão Bà bà:
Sợ chi ma trận mà ca rứa hè?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...


MA TRẬN ( vui với toán học )

Ma trận này tôi lập cho em
Có x số hạng
Với x cộng một đáp án
nghiệm sai hàng ngàn
và vạn vạn nghiệm âm!

Ma trận này có đồ thị hình sin
tích của m bằng a trừ một
không trục ngang và cũng không cột dọc
láo nháo_ ma trân tình!

Tôi bám mép Đông quấn gió bấc quanh mình
gieo hạt Xuân chờ mưa về nứt vỏ
chờ mộng cựa mình bật rễ
cho mầm tình yêu đội đất đen chui lên...

Tôi lập ma trận vuông
tổng là một hằng bằng không bất biến.
Tôi lập ma trân hình chữ nhật
Số ảo mù mờ.

Ma trận ú tim
Ma trận nghịch đùa.
Dọc ngang chuỗi
xiên nghiêng giấy trắng.