Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

NÓI VỚI MẶT TRỜI SẮP LẶNĐốt cháy thân mình cho vạn vật sinh sôi
Rồi một ngày chìm hố đen tuyệt diệt.
Đời đời kiếp kiếp
Lửa có luân hồi?!

Ơi! 
Mặt trời!
Mặt trời đơn côi
Mặt trời tội nghiệp
 Đến rồi đi
Đi rồi đến
 Tận cùng 
KHÔNG ... 


 KHÔNG.!...

4 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Dẫu có chìm vào đêm mênh mông
Mặt trời vẫn lưu đời ánh sáng !

BẠCH DƯƠNG nói...

Mặt trời lặn là nó đi ngủ đấy
Chẳng lẽ Cát iêu bắt nó thức mãi à (~_~)

TRẦN MINH LÊ nói...

Cái gì nào
Là vô cùng vô hạn
Cả mặt trời
Cũng hữu hạn mà thôi
Phần kết cuối
Một hố đen thẳm khơi
Chôn chặt cả
Mặt trời không thương tiếc------------

Lưu Hồng Đoan nói...

Au cũng là quy luật của tạo hóa Cát à.