Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

XÔI XA

XÔI XA

Xôi xa mút chỉ chót đường
Mây cành, bụi gió, lá sương vật vờ
Hoa xoe cánh ngóng, nhuỵ chờ 
Nõn nà búp biếc, đài tơ khoe hồng.


Tà dương mỏi cánh chích bông
Chíp chiu giọng ngóng, lời mong... thào thào.

Giấc tình ai trọn chiêm bao
Vòng yêu ai trộn cồn cào cuộc khuya 
Mạn thuyền ai cặp bến mê
Thiên thai cõi mộng ru về đào nguyên.

Mong manh sao bạc rắc thềm
Mơn man gió gợi nỗi niềm xôi xa.

Chanh vàng trăng rớt ánh ngà
Vẳng nghe
 eo óc
 tiếng gà

 khàn đêm!

Không có nhận xét nào :