Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

ĐỒ CHỪNG ̣ thơ vui
Đồ chừng người bảo người yêu
Sớm  nhớ sớm, chiều nhớ chiều  mỗi tôi 
Thế mà đến mãi hôm rồi 
Mới hay con cóc  bôi vôi trắng đầu.
 
Đồ chừng sông Cái nước sâu 
Chống sào tôi bỏ mối cầu tắt sang 
Mới hay mấy bụi tre làng 
Toàn tu hú sắp ra ràng tập bay.
...
Đồ chừng rượu nhạt không say 
Dốc vò tu tuột cả dây rút quần
Vắt xéo áo mảnh góc sân
Nhập nhèm rúc bụi cúc tần… lấy thơm.

Lăn chiêng ngủ góc 
đống rơm
Đồ chừng mai mốt rét cơn chẳng về!


3 nhận xét :

Nguyễn Viết Tân nói...

. Dè người nói yêu một người
Chỉ yêu yêu nói một lời mà thôi
.Dè chừng miệng dấu bôi vôi
Phau phau miệng lưỡi thả rơi miệng lời ................

Lý Viễn Giao nói...

Đồ chừng mưa gió dầm dề
Ai dè trời hểnh tư bề nắng reo !

Cao Linh Tử nói...

Ý chừng nhớ bậu ủ ê,
Lượm đôi lá chết nhẹ đề thơ say !