Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Thơ BÁT NHÁO

THOÁNG
Choàng ngang rét chiều
bước chân xiêu
Tắt nắng!

Gió bấc tạt cây
Đông héo gầy
lả tả.

Nỗi nhớ xoe tròn
Nụ hôn
Bất tận.

Bông hoa hồng
Nở đỏ hoàng hôn
Đêm mỉm cười .
Không có nhận xét nào :