Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

MỘT THOÁNG TÌNH XA

MỘT THOÁNG TÌNH XA


Giọt ấm rớt tay
chợt như kiến cắn
rát bỏng
trái tim loạn nhịp đông.

Lầm lũi sông
Bùn đen cỏ rối
Sóng lan vồi vội
Quanh quanh vụn trăng lồng.

Lối vòng
 Đưa tình về thơ bé
Kìa búp hé
Kìa hoa bồng
Cháy bùng
 thiên thu sao lửa
Lửa hồng, lửa đỏ
Đốm than xém lá vàng thu.

Trăng đông úa màu mơ
Mù tuột mép bờ, dây neo dứt nửa.
Gió đông tướp xơ, mưa đông tơi vữa
Rét đông buốt giá đơn côi.

Giọt ấm rơi
 Nóng rẫy cơn gió bấc.

Một thoáng tình xa
Hư thật?!

Ta nhặt về
Sưởi
khuya đông
giá tê.


Không có nhận xét nào :