Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

NGHĨ VẨN VƠ

 NGHĨ VẨN VƠ

Đã lâu rồi chả tự nhớ mình
Níu thinh không niệm lời giải thoát.
NAM MÔ A DI ĐÀ..
cắt ráng hồng rẻ quạt.
 xua oi nồng
gom binh minh lửa hồng
sưởi đời giá buốt
...

Tứ đại quy về một
Ta một mình về nhất nguyên Vô vi.

Cánh bướm tiêu dao Trang Chu
Giấc Nam Kha bơ bải
Phi thường ĐẠO hỗn mang
Vô thường dàn trải
Trăng đáy nước Sắc - không nhoà lối.

Một minh ta về nhất không Vô vi.

Buông cuộc méo tròn tham - sân - si
Buông đã qua, buông chưa tới
An bình hiện tại...
Xin đừng mong luân hồi, đừng mộng tái sinh!

Đến một mình
Từ lòng mẹ sinh
Đi một mình
Trở về lòng đất
...

Luẩn quẩn mất còn - còn mất
Chả gì hơn hiện tại
thoáng sat -na!

Không có nhận xét nào :