Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

HÌNH NHƯ


Hình như...

 Lại hình như
Cô đơn tôi đã nẫu nhừ đời tôi
Không mang nổi hạt gió trời
Oằn lưng vác giọt mưa rơi lạnh mùa.
Chợ buồn không bán không mua
Bến sông không chuyến đò đưa khách về.
Nhặt buồn rấp kín lối đi
Gom sầu đổ xuống suối khe bịt nguồn.

Hình như...
Bão giật sóng cồn.
Buồm xơ xác rách . Cột buồm gẫy tan
Sống lừng lồng lộn biển hoang.

Hình như...
Núi đá chắn ngang lối về.
1 nhận xét :

vu song thu nói...

Hình như đi tỉnh Thanh về
Mang ngọn gió biển lê thê tình buồn?
Cát buồn chị thấy buồn luôn...