Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

TÔI ĐỢI






TÔI ĐỢI

Tôi đợi gì đây? Đợi ai đây?
Mũ ni che kín mắt tai nà
Vẫn giật thót mình khi sấm sét
Vẫn mồ hôi hột nắng gắt gay.

Tôi đợi ai đây? Đợi gì đây?
Kiến, ong tan tác xác xơ bầy
Chỉ thấy dơi đàn và quạ lũ
Dọc liệng, ngang bay suốt đêm ngày…

Nhánh cỏ tơ non đã hết tươi
Rừng cây úa lá, héo khô chồi
Hồng tàn hương sắc, sen rã búp
Sông cạn đáy trơ, cháy rạc đồi...

Tôi biết đợi ai?? Ai đợi tôi?|
Một mình làm lũi chốn trần ai
Lặng lẽ đi về nơi không - sắc
Cùng Tôi an lạc chốn KHÔNG TÔI.

Không có nhận xét nào :