Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

NHẮN...


Gói lòng thương hại cất đi
Trời ngang với dọc có gì khác nhau?!
Hai mép sông một dóng cầu
Ngăn đôi nước mặt, vạch nhàu bóng mây.

Vu vơ ấy mấy tấc dày? 
Có đâu đổi được giấc say đông về!

...
Gói lòng thương hại cất đi
Ai ngăn tháng bảy não nề mưa Ngâu
Mảng xanh che chả kín đầu...
Thôi thì vặt ngoéo cành dâu nuôi tằm.

Chắc đâu cứ sáng là rằm!?

2 nhận xét :

Unknown nói...

Cát nhắn cho chàng Ngưu Lang
Để cho chàng gặp được nàng Chức ha ? (~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img.vmessages.com/en/animals/189.gif
chúc Bach Dương chiều vui vẻ
http://i1.download123.vn/cf/Images/yenca/2013/1/huong-dang-tao-anh-dong-tren-gimp-11.gif