Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

VU LAN: MỘT THOÁNG TRĂM NĂM


(cho người đi xa)

Trăm năm...
 một thoáng đôi ta
M
ỏi mòn th
ưa nhặt, phôi pha chóng chầy

Tơ hồng quấn mấy vòng dây?
Mấy lần ch
ồi búp, mầm cây thay mùa?

Lá rơi xào xạc sân chùa
Mưa 
đầm đìa ngọn gió lùa tam quan.
Kệ kinh - nến giọt Vu Lan
Ngàn năm v
ó ngựa quan san gập ghềnh!

Gió to sóng cả chòng chànhM
ỏi tay chèo lái xô vênh ván thuyền.
Tr vay dang d nghiệp duyên
 Não nề vàng cúc, hồng sen bời bời!

Trăm năm - b
ạc phấn, nồng vôi
Một mình tôi _ một mảnh đời hư vô!

4 nhận xét :

HẠT CAT nói...

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2012/08/hoa-sen.jpg
VU LAN

Phu Đoan nói...

http://phudoanlagi.blogspot.com/


Mùa vu lan và Thứ ba an lành!

http://img1.123tagged.com/en/ tuesday/206.gif

vu song thu nói...

"Kệ kinh - nến giọt Vu Lan
Ngàn năm vó ngựa quan san gập ghềnh!"

Trăm năm một thoáng nổi nênh
Con thuyền sai bến xô vênh mái chèo...

Mùa VU LAN bình an nha Cát ơi!

Châu Thanh Thủy nói...

Trăm năm - bạc phấn, nồng vôi
Một mình tôi _ một mảnh đời hư vô!
----------------------------------
Chị ơi!