Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

VÔ ĐỀ
đưa cháu về đồng quê
Nơi không có chỗ
Nhà tổ tiên họ dỡ
Đất tổ tiên họ chiếm làm riêng

Tội nghiệp thân tha phương không được nhang hương
Ở chính nơi quê quán.
Lòng dạ xe điếu ngắn
Nghĩa tình cục than đen
 chiếm bằng được cái hơn
sợ lộc lá rơi vào mâm khác...

Xót kẻ nhất tâm chăm gốc
Cố co thông huyết thống mình.

Ôi!
Thiên linh linh
Địa linh linh
Ai phò chân nhang cắm ngược?!

... Mộ chí xám đen lòng máng úp
Xót thương hồn vô minh...
Cười khóc một mình
 rồi qua một kiếp...

Vắng lặng cánh đồng Tết
dâng tiên tổ nhang thơm...

Hat Cat 11/02/2016

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Chúc Cát iêu nhân ngày lễ tình nhân tràn ngập tình yêu thương vô bờ bền (~_~)