Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

VÔ ĐỀ
Muối lòng lòng xót
Muối dạ dạ đau
Muối tình xơ tướp
Tình rớt biển sâu
Muối lời thề nguyện
 Hoá dưa tàu tàu...

Vượt lên đỉnh trời
Hồn thành hoang lạnh
Vượt lên đỉnh đời
Người thành á thánh
Vượt lên đỉnh tình
Tâm thành lấp lánh....

Hat Cat 26/02/2016Không có nhận xét nào :