Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

THƠ NGẮN -VALENTIN MUỘN
HOA TÀN
Hoa tàn sót chút nhuỵ vương
Cõng xuân  hường,  cuộn xuân hương ấp tình...

VALENTIN MUỘN

Lời yêu vượt lạnh đông
Hoa yêu vượt lạnh đông
Người yêu vượt lạnh đông.
Ào về...
Valentin muộn - tan em lạnh đông

Vòng tay ấm nồng
Bờ môi ấm nồng
Đôi tim xe tơ lòng.
*
Tơ lòng
Neo tình bến sông.

HatCat 15/02/2016

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Chúc Cát iêu 365 ngày đều là ngày của tình yêu Cát nhé (~_~)