Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

ĐÙA NGƯỜI THÍCH ĐÙA( mượm ca dao)Này ơi! 
liệu có mai đây
Sáo ngụp biển, trạch leo cây
... không mình? 
Ta đem ngồng cải dựng đình
Gỗ lim thái ghém
hai mình nhem nhem...

19/02/2016 Hat Cat

Không có nhận xét nào :