Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

VIẾNG MỘDuyên tận, nợ hoàn một kiếp đời
Mình về nước Phật khép luân hồi
Ta đem tuế nguyệt phơi sông núi
Quẩy gánh tang bồng mây gió trôi...

Hat Cat 05/02/2016

Không có nhận xét nào :