Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

BẠC

BẠC

Bạc như vôi nhỉ, cuộc người
Đồng tiền khóc, đồng tiền cười
 lùng quanh.
Nam mô lợi, nam mô danh
Vái van Phật đặng độ mình lên mây
Thói tham: tham tỉnh, tham say
Thò lò sáu mặt vòng quay tít mù.

Vằn vèo trôn ốc tối mò
Đồng tiền lộn biển, đảo hồ... múa may
Vênh vao của nả vơi đầy
Thò tay vét cạn mỏng dầy nghĩa nhân.
Vàng trăm nén, bạc ngàn cân
Vung tay mua bán cao thâm cửa Thiền.

Lời rằng : Muôn vạn chư Thiên
Phúc lành đâu đổi bằng TIỀN
Ai ơi!

Hat Cat 05/01/2017

Không có nhận xét nào :