Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

NGÁC NGƠ

NGÁC NGƠ
 Canh tàn xui trăng ngẩn ngơ
Cồn cào  trăm mối
 lá rụng dầy phủ cội
ngọn bấc đơn côi.

Ngác ngơ anh và ngác ngơ tôi
Chiều rạc nắng nhặt vụn vàng rơi vãi
Cỏ lau  bơ bải
 vạt ráng mủn tơi.

Ngác ngơ cánh vạc khua trời
Lầm lũi đêm rã mỏi
Lấm láp  đời no đói
Hun hút đêm lại đêm.

Ngác ngơ sao giọt sáng ngả nghiêng
Cùn mằn thời gian rỉ sét
Cửa tháng năm kẽo kẹt
Nghé nhìn trống rỗng hư vô

Anh ngác ngơ vả tôi ngác ngơ
Chợt ngộ.
Phút giây hiện tiền rực rỡ
Là Niết bàn dịu êm.

13/01/2016 Hat Cat

Không có nhận xét nào :