Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

KHÉP LÒNG TRĂNG

KHÉP LÒNG TRĂNG

Khép cung Quảng Hàn để ém tình trăng
ấm nụ thơm Hằng Nga -  Hậu Nghệ
thuyền quyên bóng lẻ
anh hùng chia phôi.

Muộn đông hoa úa rơi
lạc mùa trái chát
lá che ngọn bấc
vỏ muối sương tê.

Khép tình trăng đắm mê
lịm môi đời mọng chín.
thuyền cặp bến
mắt xanh
tình xanh.
sóng nước xanh.

Khép lòng trăng
 ngọt  lành.

Không có nhận xét nào :