Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

CÓ LÚC NÀO EM TỰ VẤN LƯƠNG TÂM?

CÓ LÚC NÀO EM TỰ VẤN LƯƠNG TÂM?
( viết cho người ĐỒNG CHIÊM - quê tôi)

Đằng sau em lù lù bóng ma
bóng ma có  tay vòi bạch tuộc
móng quặp dài và nhọn
Bấu vào tim phổi nhân quần...

Đằng sau em lù lù bóng ma lưỡi đỏ lòm
nhũn dai tanh tưởi
Hút máu lương dân đêm ngày mê mải
bụng chưa đã khát thèm.

Trong móng tay ma
có em.
Trong lưỡi ma
có em.
ảo mờ khuất tất...
lộn lạo trắng đen giả thật
tự lẫn trấu tro.

Vênh vang che giời xoè ô
Nghêng ngang đạp đất chống ô
 bàn tay ma che bốn bề ánh sáng
 lưỡi ma đùn vẻ cười ngạo mạn.

- Có khi nào
 em nghĩ về ngọn lúa Rài
 ngoi ngóp
đồng ta?

Tàn hoa
Trái kết mùa đắng ngắt.
Bàn tay ma đưa em đỉnh cao, đưa em vực thẳm
 danh lợi phù vân.

Có khi nào em tự vấn lương tâm
Xin trời đất
Đưa con ma sau em ra ánh sáng!

Hat Cat 14/01/2018

1 nhận xét :

Đến Đỗ Văn nói...

DVD sang thăm nhà,
xin chúc nữ sỹ an khang!