Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

HÃY YÊU, YÊU NỮA ĐI MÀ...

HÃY YÊU, YÊU NỮA ĐI MÀ! ...
-------------------------
HẠT CÁT 

Hãy yêu, yêu nữa đi mà...
Cho tình đông nối xôi xa duyên đoài 
Trúc mai hò hẹn trúc mai
Lời yêu mướt lọn sóng dài lô xô
Xe hoàng hôn dệt gối mơ
Ngậm trăng giọt ngọt ngào chờ bờ môi.

Muộn chiều ai hết đơn côi
Hừng  đông ai lại bồi hồi cỏ hoa

Hãy yêu, yêu nữa... đi mà...
Kiệu loan Song mã rước ta về mình
Gió đòng đưa chuyện giao tình
Mây ngũ sắc, biển nõn xanh xuân thì.

Ấp e lối cũ ai về
Xuân mưa
Tình cởi áo che cho tình
Hồn xuân chín cõi bồng bểnh
Nợ xuân buộc chặt duyên mình,duyên ta...

Hãy yêu, yêu nữa đi mà...

Hat Cat 
22/09/ 2017
------------------------

BÙI KIM ANH

Hãy yêu, yêu nữa đi mà
tóc thêm bạc tóc tuổi già thêm tăng
ta giờ đã cuối tuần trăng
yêu thêm lần cuối e răng chẳng còn
chờ người lâu đã mỏi mòn
xem ra ngày cuối đã mon men gần
liều yêu dù đã yếu chân
thì ta chống gậy bất cần cười chê

đã liều liều gớm liều ghê
mặc thiên hạ mặc sắp về non yên

(Bùi Kim Anh ) 
23/09/2017

-------------------------------
 TÂM TÂM VŨ 

Nào thì yêu!
Nào thì yêu!
Dẫu là lần cuối cũng liều một phen
Không yêu thiên hạ bảo hèn
Mất công yêu, phải bõ bèn mới yêu!

Yêu cho núi đổ rừng xiêu
Yêu cho lá rụng lại leo lên cành
Yêu cho vũ trụ tan tành
Yêu cho trái đất lại thành hồng hoang
Yêu cho trái cấm Địa Đàng
Văng đi hạt táo chắn ngang họng người
Yêu cho biển cạn, đá trôi
Yêu cho tắt cả mặt trời, trăng, sao...
Yêu cho mưa thét gió gào
Động đất, núi lửa phun trào khắp nơi... 

Hãy yêu, yêu nữa... người ơi
Hãy yêu lần cuối để rồi... Khỏi yêu!

(Tam Tam Vũ )
22/09/2017
---------------------------
NHẬT THÀNH 

Hãy yêu, yêu nữa...  đi mà...
Ta với mình, mình với ta có còn...
Yêu cho lở núi sập non
Yêu cho sông cạn đá mòn mới thôi
Yêu cho đất lở lại bồi
Yêu cho cây lại mọc chồi đơm bông
Yêu cho đôi má em hồng
Yêu cho đôi mắt cứ long lanh hoài
Yêu cho quên cả ngày mai
MÌNH - TA đi đến cuối trời vẫn yêu!

( Nhật Thành)

23/09/2017