Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Vui TÔI VỀ LỤC BÁT

Vui: TÔI VỀ LỤC BÁT 

Buồn vui tính, giả lả tình
Tôi về lục bát góc mình bày mâm
Ngổn ngang nào hấp, nào hầm
Lục nồi lục chảo, lầm rầm lao xao..

Lục bát nấu, lục bát xào
Lục bát giăng, lục bát sao... lờ mờ.

Một tôi thiếu, một tôi thừa
Một tôi ngong ngóng mùa dưa, mùa hồng.

Lục bát tôi tãi triền sông
Ngô non lũ lĩ tồng ngồng tắm mưa.
Kiếm vung xoáy tít cuốn cờ.

Góc riêng lục bát
Tôi mơ cõi đời.


Hat Cat
07/09/2016

Không có nhận xét nào :