Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

ẤP ÚNGNói gì với tuổi non xanh
Khi niềm tin mủn vụn thành bụi bay.

Bạc sao bạc đến thế này! 
Đồng tiền biến vẹo thành ngay rõ tài.

Méo tròn một bẻ thành hai
Khua môi múa mép rặt lời ngu si.
Hồn ma mắt quái lập loè
Múa tay trong bị hả hê chia phần

Dối gian đời - cõi phù vân
Tìm đâu thấy sự công tâm mà tìm?!
Che tai,  bịt miệng nín im
Cố gìn giữ  đọi  máu tim riêng mình.

Rach đêm tiếng cú thất kinh
Rạch đời quỷ sứ  yêu tinh ré cười.

Răng cùn, lưỡi cũng thụt rồi
Ấp úng ai,  ấp úng tôi. 
Thôi thì...

Hat Cat Dieu Sinh
26/05/2016

1 nhận xét :

Unknown nói...

chúc Cát iêu luôn bình yên thơ hay muôn nẻo (~_~)