Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

NHẮN


Thà rằng đừng ghé qua chơi
Biết đâu đường đỡ lõm lồi dọc ngang

Tình xưa búp héo hoa tàn
Cũ xa duyên nợ khép màn cũ xa.

Thà theo Cuội nhặt lá đa
Về hun chuột bụi tre già đầu thôn
Dong trâu gặm cỏ sườn non
Ngồi dãi thẻ cửa Quảng Hàn ngóng trăng
...

Nghé xem mặt nước cung quăng
Khi nào hoá muỗi lộn vòng hồi sinh?
Vo ve... lời hẹn vong tình

Hat Cat Diệu Sinh
28/05/2016

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Cát nhắn em à Cát iêu
Tuần mới tràn niềm vui nhé Cát (~_~)